آرشیو موضوعی

      تیروئید

      بلوغ

      آدرنال (غده فوق کلیه)

      رشد

      تغذیه

      دیابت

      مشکلات گوش٬ گلو و بینی

      اختلالات متابولیک

      اختلالات هیپوفیز

      بیماریهای متابولیک استخوان و غده پاراتیرویید

      مشکلات دختر بچه ها
آرشیو ماهیانه
مطالب تصادفی
پیوندهای روزانه
آمار
 • افراد آنلاین : 1
 • بازدید امروز : 24
 • بازدید دیروز : 428
 • هفته گذشته : 886
 • ماه گذشته : 8154
 • سال گذشته : 49584
 • کل بازدید : 1373243
 • کل مطالب : 67
 • نظرات : 119
 • تعداد اعضا : 10
 • امروز : پنجشنبه 09 آذر 1402
 • درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ

  ﭘﺲ از آغاز استفاده از "ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ نوترکیب اﻧﺴﺎﻧﻲ" بجای "ﻫﻮرﻣـﻮن رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰي از ﺟﺴـﺪ" از ﺳﺎل 1985، ﻣﺼﺎرف ﺑﻴﺸﺘﺮي از درﻣـﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از موارد ﻛﻤﺒﻮد  هورمون رشد، ﺗﻮﺳﻂ سازمان غذا و داروی آمریکا  ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺮف آن در ﺳﻨﺪرم ﺗﺮﻧﺮ، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻣـﺰﻣﻦ ﻛﻠﻴـﻪ، اﺧـﺘﻼل رﺷـﺪ داﺧﻞ رﺣﻤﻲ، ﺳﻨﺪرم ﭘﺮادروﻳﻠﻲ، و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﺪ ژﻧﺘﻴکی ﻧﺎم ﺑﺮد.

  عوارض جانبی احتمالی گزارش شده برای درمان با هورمون رشد
      
  نکته کلی که باید بدانیم این است که تقریبا هیچ چیز بی عارضه ای در این دنیای مادی وجود ندارد و به طبع آن هیچ داروی بی ضرری تاکنون ساخته نشده و نخواهد شد و همه داروها در واقع مانند یک شمشیر دو لبه ای هستند که اگر بجا و درست بکار نروند می توانند عارضه ایجاد نمایند و هنر پزشکان هم این است که با بکار گیری بجای داروها از احتمال ایجاد این عوارض ناخواسته بکاهند و به گونه ای داروها را تجویز نمایند که منافع دارو بر عوارض احتمالی آنها چربش داشته باشد. اساسا  درمان با هورمون رشد در کل بی خطر و ایمن بوده و عوارض جانبی مهم در کودکان بسیار نادر است. در اینجا به عوارضی که در طی درمان با هورمون رشد در کل دنیا گزارش شده اشاره می کنیم و این لزوما به این معنی نیست که در هر کودک تحت درمان با هورمون رشد، همه این عوارض رخ خواهد داد بلکه فقط می خواهیم در مورد احتمال هرچند نادر بروز چنین عوارضی آگاهی داشته باشیم.
  1.
  درد موضعی در محل تزریق، همچنین اگر تزریقات مکرر در یک محل انجام گیرد ممکن است موجب آتروفی بافتی گردد و براي جلوگیري از ایجاد آن باید موضع تزریق را تغییر داد  .
   2.
  سردردموقتی است و در برخی از بیماران به خصوص با دوزهاي بالاتر ایجاد می شود و ندرتاً ممکن است سردرد به دلیل افزایش فشار داخل جمجمه باشد که با فوندوسکوپی (دیدن ته چشم) مشخص میگردد
  3.
  ادم :(یعنی ورم کردن بدن)  ممکن است در سندرم ترنر تشدید شود و در بقیه موارد نادر است.
  4.
  کم کاري تیروئید: در 5 تا 10 درصد موارد دیده می شود لذا باید سالیانه عملکرد تیروئید چک شود.
  5.
  نگرانی در مورد دیابت شیرین: افزایش قند و افزایش کتون بادي نادر است و در صورت وجود دیابت، دوز هورمون رشد باید تعدیل گردد افراد چاق و با سابقه خانوادگی دیابت نوع دو هورمون رشد را باید با احتیاط مصرف کنند.
  6.
  ایجاد اتوآنتی بادي ضد هورمون رشد : ندرتاً اثر روي پاسخ کلینیکی دارد.
  7.
  نگرانی در مورد بروز لوکمی حاد (سرطان خون حاد): دانشمندان معتقدند هورمون رشد بهیچوجه باعث ایجاد یا عود سرطان خون و یا هیچ سرطان دیگری نمی شود فقط اگر عوامل خطر دیگري مانند سابقه اشعه درمانی، سندروم داون و یا سایر عوامل زمینه ساز لوکمی وجود داشته باشد خود این عوامل زمینه ای باعث ایجاد لوکمی می شوند و نه درمان با هورمون رشدهمچنین گفته می شود که این عارضه در کودکان با نقصان هورمون رشد با درمان و بدون درمان به یک میزان رخ میدهد و در حقیقت یک پدیده اتفاقی است. ﺑﺮﺧﻼف آﻧﻜـﻪ در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ خطر ﺳﺮﻃﺎن و ﻟﻮﺳـﻤﻲ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  KIGS ﻛﻪ در مورد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي 56000 نفر از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن تحت درمان ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺎن داده ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ خطر ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻋـﻮد ﻛﺮاﻧﻴﻮﻓﺎرﻧﮋﻳﻮم و ﺗﻮﻣوﺮﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ دﻳﮕﺮ و ﻟﻮﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻮرﻣــﻮن رﺷــﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  8.
  ژنیکوماستی( بزرگ شدن پستان) در حوالی زمان بلوغ
  9.
  تشدید اسکولیوز و کیفوز (قوز و انحراف ستون فقرات) در کسانی که مبتلا به این انحرافات هستند و یا زمینه ایجادشان را دارند.
  10.
  افزایش تعداد و رشد خالها
  11.
  هیپرتروفی لوزه ها و آدنوئید
  12.
  آپنه (قطع تنفس) حین خواب در افرادی که اختلال زمینه ای خاصی مثل سندرم پرادر ویلی دارند
  13.
  تغییرات رفتاري
  14.
  لغزش اپی فیز سر استخوان ران
  15.
  تجویز دوز بالاي آن به مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد ژیگانتیسم یا آکرومگالی گردد.
  16.
  تجویز دوز بیش از حد آن منجر به افت قند خون موقتی و به دنبال آن افزایش قند خون میشود.
  17.
  درد مفاصل
   

   


  نویسنده : دکتر عبداله دیدبان  تاریخ : 9:12  بازدید : 4101
  برچسب ها : ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ , ﺳﻨﺪرم ﺗﺮﻧـﺮ , ﺳﻨﺪرم ﭘﺮادروﻳﻠﻲ , ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﺪ در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻠﻴﻪ , ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﺪ ژﻧﺘﻴکی , ISS , اﺧﺘﻼل رﺷﺪ داﺧﻞ رﺣﻤﻲ , ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﺪ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وزن ﻛﻢ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ , SGA , ﻋﻮارض درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷـﺪ , درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ , سوماتروپین , نوردیلت , Nordilet , سیناتروپین , اومنیتروپ ,
  نظرات
  نظرات وبلاگ
  نام شما :
  آدرس وب سایت :
  پست الکترونیک :
  ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
  پیام شما :
  شکلک ها :
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  :
  نظر خصوصی
  کد امنیتی :
  :
  صفحات پیشین
  ثبت نام سریع

   قوانین سایت

   کد امنیتی :
  آخرین مطالب
  مطالب پر بازدید
  نظر سنجی
   مطالب وبسایت را چقدر مفید می دانید؟
  تبلیغات متنی